ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

 ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

جریان شناسی نفاق

جریان شناسی نفاق

کتاب جریان شناسی نفاق به روایت تصویر

دهه 70 و 80

FBI مدارک بسياري از دفتر مجاهدين خلق در ويرجينيا به‌دست آورد

FBI مدارک بسياري از دفتر مجاهدين خلق در ويرجينيا بهدست آورد

به‌نقل از: اداره تحقيقات فدرال آمريکا

 

اداره تحقيقات فدرال آمريکا (FBI) نتيجه تحقيقات خود درباره سازمان مجاهدين خلق را در قالب گزارشي در تاريخ 28اوت2002 منتشر کرد. اين گزارش برپايه اسناد و مدارکي است که FBI از جستجوي دفتر مجاهدين خلق در فالز چرچ در ايالت ويرجينيا به دست آورده است. «چارلز اي فرام» رئيس بخش ضدتروريسم FBI در نيويورک گفت: «اين تحليل مبتني‌بر تحقيقات FBI است که ماهيت مقاومت ايران را روشن کرده و اطلاعات بسيار مهم و اثبات‌کننده‌اي درباره رابطه بين شوراي ملي مقاومت ايران و مجاهدين خلق آشکار کرده است.»

مجاهدين خلق

تحقيقات FBI نشان داده که سازمان مجاهدين خلق ايران، شوراي ملي مقاومت و ارتش آزاديبخش ملي، سازمان‌هايي به‌هم‌مرتبط هستند که اعضا و اهداف و رهبري مشترکي دارند. اين سازمان‌ها خودشان را مقاومت ايران معرفي مي‌کنند. مقاومت ايران که در غرب با اسم فارسي آن (مجاهدين خلق) مورد اشاره قرار مي‌گيرد، سازماني جهاني است که از چندين گروه مختلف به‌هم‌متصل با هدف يکسان تشکيل شده است. اين هدف يکسان سرنگوني خشونت‌بار نظام کنوني ايران است. اگرچه گروه‌هاي مختلف اعضاي متفاوتي دارند، بسياري از اين اعضا در فعاليت‌هاي گروه‌هاي ديگر هم شرکت مي‌کنند. در عمل، اعضا و هواداران، گروه‌هاي مختلف را اجزاي تبادل‌پذير مقاومت ايران مي‌دانند.

اين گروه در غرب با عنوان مجاهدين خلق شناخته مي‌شود که در ترجمه انگليسي آن People’s Mujahedin of Iran يا به‌اختصار PMOI است. اين‌ها همگي اسم‌هايي هم‌معنا با بدنه اصلي افرادي هستند که با رژيم شاه و جايگزين آن يعني نظام کنوني ايران مبارزه کردند. اين گروه از مبارزان تحت ‌رهبري مسعود رجوي تکامل و گسترش يافته است. اين سازمان گسترده خود را مقاومت ايران مي‌خواند و سه جزء اصلي دارد: شاخه سياسي (شوراي ملي مقاومت)، شاخه نظامي (ارتش آزاديبخش) و شاخه داخلي (مجاهدين خلق).

مقر شوراي ملي مقاومت، شاخه سياسي مقاومت ايران، در اورسورواز در فرانسه قرار دارد. شوراي ملي مقاومت ايران، در سايت اينترنتي و در مجله خود باعنوان شير و خورشيد خود را به‌تناوب «شوراي ملي مقاومت» و «شوراي ملي مقاومت ايران» مي‌خواند. اين سازمان در کشورهاي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي نمايندگان و دفتر نمايندگي دارد. تمام نمايندگان شوراي ملي مقاومت ايران دستورات را به‌صورت مستقيم از رئيس اين شورا دريافت مي‌کنند؛ کسي که توسط شوراي ملي مقاومت ايران به‌عنوان رئيس‌جمهوردرتبعيد ايران انتخاب شده است. کميته‌هاي شوراي ملي مقاومت ايران، عمده کار روزانه خود را در مقر اصلي اين شورا انجام مي‌دهند. در اوراق مديريت مالکيت نشنال پرس بيلدينگ آمده است که دفتر اين شورا در نشنال پرس بيلدينگ به‌عنوان دفتر ماهواره‌اي اين گروه به‌کار مي‌رود.

ارتش آزاديبخش ملي، شاخه نظامي مقاومت ايران و يک ارتش متعارف و منظم است که در بغداد مستقر مي‌باشد و از چندين پايگاه سابق ارتش عراق در مرز ايران و عراق استفاده مي‌کند. تمام اعضا و رهبران ارتش آزاديبخش ملي عضو مجاهدين خلق هم هستند. اين ارتش به‌عنوان نام پوششي مجاهدين خلق معرفي شده و تاکنون به اين طبقه‌بندي اعتراضي نشده است.

شاخه داخلي مقاومت ايران از گروهي از مبارزان داخل ايران تشکيل شده که در مقاومت به آنان مجاهدين خلق يا صرفاً مجاهدين مي‌گويند. در سايت مقاومت به آدرس www.iran-ezad.org/english  گفته‌ شده است که مجاهدين خلق ايران بزرگ‌ترين سازمان عضو شوراي ملي مقاومت ايران است. سايت مقاومت همچنين اذعان مي‌کند که شوراي ملي مقاومت ايران در سال 1994 تصميم گرفت دفاتري را در کشورهاي مختلف تأسيس کند؛ بنابراين مجاهدين خلق بخش‌هاي مختلفي از خود را به‌جز دفاتر مطبوعاتي منحل نمود. اين اطلاعات نشان مي‌دهد که مجاهدين ايران به شوراي ملي مقاومت اجازه مي‌دهد نماينده منافعش در خارج باشد. برخلاف تعاملات مختلف «اسمي»، بايد اين نکته را درک کرد که هريک از اين گروه‌ها نماينده همان سازمان است.

شواهد زيادي وجود دارند که نشان مي‌دهند سازمان‌هاي تشکيل‌دهنده مقاومت ايران با يکديگر مرتبط و داراي هويت‌هاي هم‌پوشان هستند.

رهبر کلي مقاومت ايران مسعود رجوي است. او هر سه‌شاخه از مقاومت ايران را شکل‌ داده و رهبري مي‌کند. او رئيس کنوني شوراي ملي مقاومت ايران و فرمانده ‌کل ارتش آزاديبخش ملي است. همسر او مريم رجوي است که در سال 1993 توسط شوراي ملي مقاومت به‌عنوان رئيس‌جمهوردرتبعيد انتخاب شد. او قبلاً دبيرکل مجاهدين خلق و معاون فرمانده کل ارتش آزاديبخش بود و تا هنگام انتخاب‌شدن به‌عنوان رئيس‌جمهوردرتبعيد از آن استعفا نداد. رجوي‌ها از داخل و خارج سازمان، به‌عنوان رهبران مقاومت ايران شناخته مي‌شوند. تصاوير آنان در مجلات مختلف مجاهدين خلق، شوراي ملي مقاومت و ارتش آزاديبخش به چشم مي‌خورد و طبق گزارش منابع، تصاوير اين دو در راهپيمايي‌ها و تجمعات شوراي ملي مقاومت نيز وجود دارند.

کسي که قبلاً در مجاهدين صاحب‌منصب رهبري بود به سمتي مشابه در شوراي ملي مقاومت رسيد. در نتيجه طبق اسناد «قانون ثبت کارکنان خارجي» و «فرم‌هاي INS» عليرضا جعفرزاده نماينده شوراي ملي مقاومت ايران در آمريکا، نماينده سابق مجاهدين خلق در آمريکا هم بود.

رجوي‌ها درحال‌حاضر با ارتش آزاديبخش خارج از بغداد در عراق حضور دارند. مريم رجوي در مصاحبه‌اي در سال 1996 با مجله «شير و خورشيد» شوراي ملي مقاومت تصريح کرد که «وقتي ارتش آزاديبخش ملي به‌سوي تهران حرکت کند، تمام نيروهاي ما در ارتش و ديگر قسمت‌ها عمل خواهند کرد و اين به ارتش در وظايفش کمک مي‌کند و آنجاست که تسويه‌حساب نهايي بين ما و رژيم صورت خواهد گرفت...»

اسناد فالز چرچ

مقاومت ايران از منزلي در فالز چرچ در ايالت ويرجينيا (از اين به‌بعد «آدرس فالز چرچ» ناميده خواهد شد) به‌عنوان دفتر کاري و عملياتي براي مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت استفاده مي‌کند. آدرس فالز چرچ، درواقع خانه‌اي بود که به دفتر کار تبديل شده بود. در حقيقت، استخر داخل خانه را خالي کرده و روي آن را پوشانده بودند و اين‌گونه محيط روي استخر را به دو دفتر تقسيم کرده بودند. در يکي از اين دفاتر، دريچه‌اي تعبيه شده بود که به استخر خالي منتهي مي‌شد و از آنجا به‌عنوان انبار مجلات، تيشرت‌ها، پرچم‌ها و ديگر ابزارآلات مجاهدين خلق، شوراي ملي مقاومت و ارتش آزاديبخش استفاده مي‌کردند. اين اقلام همه درهم بودند. FBI در دسامبر 2001 آدرس فالز چرچ را تفتيش کرد و مقادير درخورتوجهي از مدارک به‌دست آورد که هم‌پوشاني مجاهدين خلق، شوراي ملي مقاومت ايران و ارتش آزاديبخش ملي را ثابت مي‌کردند.

FBI مدارکي به‌دست آورد که نشان‌دهنده ساختار کلي مقاومت ايران بود. يک نسخه از نمودار ساختاري اين سازمان با سرشاخه مقاومت ايران به‌دست آمد. اين نمودار به سه ‌شاخه تقسيم مي‌شد: داخلي مقر (مجاهدين)، نظامي (ارتش آزاديبخش ملي) سياسي (شوراي ملي مقاومت).

FBI در ميان اوراق شوراي ملي مقاومت يک فرم «درخواست مجدد افتتاح حساب» در سيتي‌بانک پيدا کرد. اين سند نشان مي‌دهد که يک نماينده از مجاهدين خلق و يک نماينده از شوراي ملي مقاومت به‌طور مشترک يکي از حساب‌هاي بسته مجاهدين خلق را دوباره بازکرده‌اند. امضا‌کننده اول شاهين قبادي نماينده مجاهدين خلق و امضاکننده دوم عليرضا جعفرزاده نماينده شوراي ملي مقاومت است. صندوق پستي ذکرشده در فرم مربوط به مجاهدين خلق است. شماره تلفني که براي منزل در اين فرم آمده به‌عنوان شماره شوراي ملي مقاومت در دفترچه تلفني که در فالزچرچ پيدا شد ذکر شده است. شماره تلفني که به‌عنوان شماره محل کار آمده، به‌عنوان شماره تلفن حساب مجاهدين شناسايي شد. در اين ميان، يک حواله پولي به ارزش ده‌هزار دلار به‌تاريخ 3ژانويه2001 در وجه شماره حساب 66531578 «پي‌ام‌آي پرس آفيس» نيز پيدا شد. ظاهراً از اين حواله پولي براي افتتاح مجدد حساب مشترک استفاده شده بود.

به ‌نظر مي‌رسد تلفن‌هاي دفاتر مجاهدين و شوراي ملي مقاومت در «نشنال پرس بيلدينگ» به آدرس فالز چرچ دايورت شده بود. ظاهراً وقتي کسي با شماره مجاهدين يا شوراي ملي مقاومت در نشنال پرس بيلدينگ تماس مي‌گرفت، تماس او به تلفن موجود در فالز چرچ منتقل مي‌شد. FBI نموداري از شماره‌هاي مجاهدين و شوراي ملي مقاومت را پيدا کرد که به فالز چرچ دايورت شده بودند.

نشريه رسمي مجاهدين خلق «هفته‌نامه مجاهد» که معمولاً به‌نام مجاهد شناخته مي‌شود، در آدرس فالز چرچ براي توزيع آماده شده بود. صفحات از خارج به آدرس فالز چرچ منتقل ‌شده بودند و سپس براي ارسال به مشترکان آماده مي‌شدند. نسخه‌هايي از روزنامه، نسخه‌هايي از صورت‌حساب بانکي «ناشر ليميتد» (شرکت توزيع کننده) نسخه‌هاي برگشتي روزنامه، فاکتورهاي ارسال، حواله بانکي پستي و کليدهاي صندوق پستي مجاهدين- شماره 1873- در محل ضبط شدند.

روزنامه‌هايي که مجاهدين مشترکشان بودند ابتدا به صندوق‌پستي آن‌ها ارسال و بعد به آدرس فالز چرچ فرستاده مي‌شدند. به‌علاوه رئيس شرکت توزيع‌کننده مجاهد، نامه‌هاي شخصي را
[مستقيماً] در اين منزل دريافت مي‌کرد. منبعي که پيش‌تر هم اطلاعات موثقي ارائه نموده، گفته بود که حاميان مجاهدين که مشترک «مجاهد» مي‌شوند هزينه اشتراک خود را با مبالغ بالاتري پرداخت مي‌کنند تا کمک مالي خود را بپوشانند. اين پولِ اضافه به صندوق «مقاومت ايران» مي‌رود که ارتش آزاديبخش را هم شامل مي‌شود.

ساير نشريات کشف‌شده در فالز چرچ حاکي از ارتباط بين شوراي ملي مقاومت، ارتش آزاديبخش ملي و مجاهدين خلق هستند. نشريات شوراي ملي مقاومت، به‌خصوص «شير و خورشيد» معمولاً فعاليت‌هاي ارتش آزاديبخش را منعکس مي‌کنند و وب‌سايت اين شورا به پايگاه اينترنتي ارتش آزاديبخش مرتبط است. انتشارات مجاهدين خلق که در آدرس فالز چرچ پيدا شدند نيز حاوي جزئيات فعاليت‌هاي نظامي ارتش آزاديبخش، نمودار، جزوه آموزشي و نقشه‌هاي عملياتي بودند.

در ميان اسناد مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت، تصاويري از خودروهاي زرهي ارتش آزاديبخش که نماد مجاهدين خلق بر آن‌ها نقش بسته بود و عکس رجوي‌ها و پرچم‌هاي به‌‌اهتزاز‌ درآمده مجاهدين و شوراي ملي مقاومت را نشان مي‌دهد. نماد مجاهدين خلق بر روي درب چندين خودروي زرهي حک شده است. نمادهاي ديگري ازجمله پرچم‌هاي مرتبط با مجاهدين خلق و ارتش آزاديبخش ملي در آدرس فالز چرچ روي يکديگر تلنبار شده بودند.

يک منبع متقن اعلام کرده ‌بود که هواداران مقاومت ايران چک‌هاي سفيدامضا به نمايندگان مقاومت مي‌دهند. FBI نمونه‌هايي از اين چک‌هاي سفيدامضا را در آدرس فالز چرچ کشف کرد. منابع محرمانه به FBI گزارش داده‌اند که شوراي ملي مقاومت و مجاهدين خلق از اين چک‌هاي سفيدامضا براي پرداخت هزينه‌ها و پشتيباني مالي فعاليت‌هايشان استفاده مي‌کنند.

اسناد مسافرتِ نمايندگان مجاهدين خلق در آمريکا و رسيدها و اطلاعات حساب بانکي مجاهدين خلق همراه با اسناد شوراي ملي مقاومت ايران در آدرس فالز چرچ کشف شدند.

FBI سه کلاسور با برچسب «مطالب ما» پيدا کرد که حاوي اسناد مختلفي ازجمله اخبار منتشر شده توسط شوراي ملي مقاومت ايران و مجاهدين خلق بودند. اين مطالب به چهار سرفصل تقسيم مي‌شدند:

1. رهبري، حاوي اسنادي ازقبيل شرح‌حال مريم و مسعود رجوي بود؛

2. مجاهدين خلق، حاوي اسنادي ازجمله شرح‌حال عليرضا جعفرزاده و شاهين قبادي و مطلبي تحت عنوان مجاهدين و عراق؛

3. ارتش آزاديبخش ملي، مشتمل بر اسنادي مثل يک مقاله تحت عنوان «ارتش آزاديبخش ملي ايران» و تاريخچه‌اي مختصر و مطلبي مشروح از عمليات ارتش آزاديبخش در تاريخ 1 آوريل؛

4. شوراي ملي مقاومت، حاوي اسنادي ازجمله بيوگرافي محمد محدثين.

شوراي ملي مقاومت و مجاهدين خلق هردو آدرس 17 Rue des Gords را به‌عنوان نشاني رسمي ثبت کرده‌اند. اين نشاني بر روي سربرگ هر دو سازمان و نيز بر روي کارت ويزيت نمايندگان شوراي ملي مقاومت چاپ شده است. مهم‌تر اينکه، شماره تلفن موجود بر روي سربرگ سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت يکسان است.

به‌طور خلاصه اينکه تحقيقات FBI فاش کرد که مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت در آمريکا و ديگر کشورها در حقيقت سازمان‌هايي مجزا نيستند. اگرچه ممکن است آن‌ها خودشان را به عموم مردم و برخي اعضايشان اينگونه نشان نداده باشند؛ اما سوابق و عمليات‌هاي آن‌ها نشان مي‌دهد که به‌عنوان يک گروه در کنار ارتش آزاديبخش و به‌عنوان بخشي از يک سازمان کلي که مقاومت ايران است عمل مي‌کنند. رهبري مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت درهم آميخته است و اين گروه‌ها در کارهاي روزمره خود به‌عنوان واحدي يکسان عمل مي‌کنند؛ بنابراين تحقيقات فدرال (FHI) تأييد کرده که علي‌رغم تمام ادعاهاي اين گروه‌ها که ممکن است افراد بيروني و حتي برخي از افراد دروني آن‌ها را فريب دهد، شوراي ملي مقاومت ايران به عنوان پوششي براي سازمان مجاهدين خلق عمل مي‌کند.

 

ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی : 
 
آدرس پست الکترونیک : 
 
متن نظر :