ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

 ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

جریان شناسی نفاق

جریان شناسی نفاق

کتاب جریان شناسی نفاق به روایت تصویر

دهه 70 و 80

شوراي ملي مقاومت بخشي از مجاهدين خلق بوده و هست

شوراي ملي مقاومت بخشي از مجاهدين خلق بوده و هست

به‌نقل از: دادگاه استيناف آمريکا

 

پس از آنکه وزارت خارجه آمريکا در سال 1999 «شوراي ملي مقاومت ايران» را به‌عنوان يکي از اسامي پوششي سازمان مجاهدين خلق شناسايي کرد، اين شورا مطالب متعددي را که ظاهراً حاکي از انکارناپذيربودن مدارک استقلال آنان از سازمان مجاهدين خلق بود به دادگاه استيناف حوزه کلمبيا تحويل داد.

شوراي ملي مقاومت مدعي بود که نتيجه‌گيري وزير خارجه آمريکا مبني‌بر پوششي‌بودن شوراي ملي مقاومت براي سازمان مجاهدين خلق پشتوانه استدلالي کافي ندارد. با اين حال دادگاه به اين نتيجه رسيد که تصميم وزير خارجه، مبني‌بر طبقه‌بندي شوراي ملي مقاومت ايران به‌عنوان پوششِ سازمان مجاهدين خلق «داراي پشتوانه حقيقي است و بر اساس داوري شخصي و دلبخواهي نيست و سرانجام اينکه مغايرتي با قانون ندارد.»

در بخشي از گزارش دادگاه آمده است: «FBI به وزارت خارجه گزارش داده که پس از تحقيقات گسترده درباره مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت ايران، پرسنل دخيل در اين تحقيق و آشنا به پرونده در اين اداره متفقاً به اين نتيجه رسيدند که شوراي ملي مقاومت سازمان مستقلي نيست؛ بلکه هميشه بخشي از سازمان مجاهدين خلق بوده و هست. FBI به اين نتيجه رسيده است که برخلاف تلاش شوراي ملي مقاومت براي نشان‌دادن خود به‌عنوان يک سازمان مادر که مجاهدين خلق عضو آن است، اين شوراي ملي مقاومت است که شاخه سياسي
مجاهدين خلق است.

اين نتيجه‌گيري تا حد زيادي بر بازرسي دسامبر 2001 از خانه‌اي در فالز چرچ در ايالت ويرجينيا مبتني بود که ظاهراً به‌عنوان دفتر کار شورا و سازمان مجاهدين خلق به‌کار گرفته شده بود. FBI در اين خانه مطالبي مرتبط با سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت از جمله سوابق بانکي، چک‌هاي امضاشده، مطالب تبليغاتي سازمان مجاهدين خلق، انتشارات شوراي ملي مقاومت، اسناد مسافرتي و سربرگ‌هايي با نشاني يکسان فرانسه، براي هر دو گروه کشف کرد که نشان مي‌دادند اين دو گروه يکپارچه و نه جدا از هم هستند.
از همه مهم‌تر اينکه، در ميان اسناد کشف شده نمودار شماتيکي از «مقاومت ايران» وجود داشت که «شوراي ملي مقاومت ايران» را به‌عنوان شاخه سياسي «جنبش» توصيف مي‌کرد.

«به‌علاوه، تحقيقات اوليه درباره مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت نشان مي‌دادند که هر دو از ساختار رهبري اصولاً يکساني بهره مي‌بردند. رهبر کلي مجاهدين خلق مسعود رجوي، هدايت‌کننده شوراي ملي مقاومت هم هست. همسرش، مريم رجوي توسط شوراي ملي مقاومت به‌عنوان رئيس‌جمهور درتبعيد ايران انتخاب شده بود.»

 

ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی : 
 
آدرس پست الکترونیک : 
 
متن نظر :