ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

 ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

جریان شناسی نفاق

جریان شناسی نفاق

کتاب جریان شناسی نفاق به روایت تصویر

اظهارات نمایندگان پارلمان انگللیس

انگلستان از اعضاي مجاهدين خلق در اشرف حمايت نمي‌کند

نگراني ايران دربارۀ مجاهدين خلق را درک ميکنم

نویسنده: جک استراو

 

تدي تايلور در تاريخ 13ژوئيه2004 از وزير خارجه وقت انگليس جک استراو پرسيد: آيا وزير خارجه ميپذيرد ايران که از بمبگذاريهاي وحشيانه سازمان مجاهدين خلق رنج برده است در گفتگوهاي مربوط به آينده 3800 نفر از افرادي که در کمپ اشرف عراق و تحت حمايت نيروهاي آمريکا هستند نقش داشته باشد؟ آيا اين اقدام روابط بين ايران و انگلستان را بهبود نميبخشد و مخالفت آمريکا با تروريسم بينالمللي را تأييد نميکند؟

جک استراو: من کاملاً نگراني ايران درباره مجاهدين خلق را درک ميکنم. زماني که وزير کشور بودم مجاهدين خلق را يک سازمان تروريستي اعلام کردم. درباره بازداشتيهاي اشرف بايد بگويم که آنها موضوع مقامات دولت عراق و آمريکا هستند و انگلستان مستقيماً نقش ندارد. باوجوداين از نگرانيهاي دولت ايران آگاه هستم.

 

انگلستان از اعضاي مجاهدين خلق در اشرف حمايت نميکند

بيل ويگين درتاريخ 7فوريه2006 از وزير خارجه انگليس درباره حمايت انگليس از اعضاي مجاهدين خلق در کمپ اشرف پرسيد و جک استراو در پاسخ گفت: متأسفانه بايد دوست گرامي را نااميد کنم؛ چراکه پاسخ به اين سوال يک «نه» قاطعانه است. مجاهدين خلق يک سازمان تروريستي است که به‌دنبال تصميمي که من در سال 2000 به عنوان وزير کشور گرفتم و پارلمان از آن دفاع کرد در اين کشور به عنوان يک گروه تروريستي شناخته مي‌شود. ما ديدگاه ثابتي درخصوص سازمان‌هاي تروريستي داريم.

 

مجاهدين خلق يک سازمان تروريستي منحوس است

جک استراو در تاريخ 1مارس2005 گفت: مجاهدين خلق يک سازمان تروريستي است. زماني که من وزير کشور بودم به‌دنبال قانون ضدتروريسم در سال 2000، اين گروه را در بين گروه‌هاي ممنوعه قرار دادم. در وضعيت مجاهدين خلق تغييراتي رخ داده است و خوشحال خواهم شد درباره آن به طور جزئي توضيحاتي دراختيارتان بگذارم. همکاري‌ها بين نيروهاي ائتلاف در عراق و دولت ايران درخصوص مجاهدين خلق که يک سازمان تروريستي منحوس است و بايد محدود شود افزايش يافته است.

 

ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی : 
 
آدرس پست الکترونیک : 
 
متن نظر :