ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

 ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

جریان شناسی نفاق

جریان شناسی نفاق

کتاب جریان شناسی نفاق به روایت تصویر

اظهارات نمایندگان پارلمان انگللیس

برخي از ساکنان اشرف اسراي جنگ ايران و عراق هستند

مجاهدين خلق سابقه چنددهه فعاليت تروريستي دارد

بيل رامل

 

سر تدي تايلور در تاريخ 28ژوئن2004 از معاون وزير خارجه انگليس بيل رامل درباره مجاهدين خلق، اهداف آن براي ايران و برآوردي از غيرنظاميان ايراني که در بمبگذاريهاي اين سازمان جان خود را از دست دادهاند پرسيد.

بيل رامل نيز در پاسخ گفت: مجاهدين خلق براساس قانون ضدتروريستي سال 2000 يک سازمان تروريستي است. اين سازمان اظهار ميکند که به دنبال دموکراسي در ايران است؛ ولي سوابق تروريستي آن به بيش از چنددهه برميگردد.  ما منبع مستقلي نداريم که تعداد افرادي را که به دست اين سازمان کشته شدند تأييد کند؛ ولي مجاهدين خلق خود تأييد کرده که از انقلاب 1979 در ايران چندين هزار نفر را کشته است.

تدي تايلور در ادامه درباره تعداد اعضاي مجاهدين خلق در عراق و وضعيت آنها پس از انتقال قدرت به دولت موقت پرسيد و رامل گفت: حدود 3800 نفر در کمپ اشرف، پايگاه مجاهدين خلق در عراق، بازداشت هستند. آنها تحت حفاظت نيروهاي آمريکايي و نيروهاي آمريکا مسئول آنها و کمپ ميباشند. برنامههاي کمپ و بازداشتيها در دوران دولت موقت برعهده مقامات آمريکا و دولت موقت عراق است.

 

برخي از ساکنان اشرف اسراي جنگ ايران و عراق هستند

هنکاک در تاريخ 1نوامبر2004 از معاون وزير خارجه انگليس درباره سازمان مجاهدين خلق پرسيد. بيل رامل در پاسخ گفت: وضعيت ساکنان کمپ اشرف تا 28 ژوئن موضوع مسئولان آمريکا بوده است. دولت موقت عراق اکنون مسئوليت اشرف را بر عهده دارد. نيروهاي آمريکايي با موافقت دولت موقت عراق به تأمين امنيت آنجا ادامه مي‌دهند. آمريکا اعلام کرد که غالب ساکنان به عنوان اشخاص حفاظت‌شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو با آن‌ها رفتار مي‌شود. برخي از آن‌ها ادعا مي‌کنند که اسير جنگي از دوران جنگ ايران و عراق هستند و براي تعداد اندکي از آن‌ها هم احکام بين‌المللي و آمريکايي صادر شده است. دولت موقت عراق، آمريکا و ساير طرف‌هاي ذينفع در حال بحث درخصوص تمهيدات مناسب براي آينده اين افراد هستند.

مجاهدين خلق بر اساس قانون ضدتروريستي سال 2000 در انگليس يک گروه تروريستي است. ما علاقه بسياري به فعاليت‌هاي اعضاي اين گروه داريم و در مناسبت‌هاي گوناگون با دولت‌هاي خارجي ازقبيل ايران، عراق و آمريکا درباره آن‌ها مذاکره کرده‌ايم. مسئولان وزارت خارجه و وزارت کشور انگليس دائماً با هم درخصوص مجاهدين خلق در ارتباط هستند.

 

ما با ادعاهاي مجاهدين خلق موافق نيستيم

آقاي ديويد ليدينگتون در تاريخ 10فوريه2009 از معاون وزيرخارجه درباره حذف مجاهدين خلق از فهرست گروه‌هاي تروريستي انگليس پرسيد و بيل رامل در پاسخ گفت: شوراي امور عمومي و روابط خارجي در تاريخ 26ژانويه2009 و به دنبال رأي دادگاه اتحاديه اروپا فهرست جديدي را منتشر کردند که مجاهدين خلق در آن نبود.

بااين وجود ما هنوز هم مراقب سابقه مجاهدين خلق به عنوان گروهي که مسئول چندين حمله تروريستي جدي بوده‌اند هستيم. اين گروه طي ساليان متمادي مسئوليت شمار زيادي از حملات خشونت‌آميز در ايران را برعهده گرفت. براي مثال در اوايل 2001 و در يک بازه سه ماهه 96 حمله انجام دادند. ما با ادعاهاي اين گروه مبني بر اينکه نماينده يک اپوزيسيون دموکراتيک معتبر در تبعيد است موافق نيستيم.

مجاهدين خلق مسئوليت حملات متعددي عليه اهداف ايراني را برعهده گرفتند

بيل رامل در تاريخ 25مارس2009 گفت: نمايندگان محترم پرسش‌هايي را مطرح کردند که من در اينجا تلاش مي‌کنم به آن‌ها پاسخ دهم. پيش از آن مفيد است که به‌طورخلاصه تاريخچه کمپ اشرف را بازگو کنم. مجاهدين خلق ايران در سال 1965 و با هدف جايگزيني شاه و نظام سياسي او در ايران تشکيل شد.

تمرکز مجاهدين خلق در اولين سال‌هاي تأسيس بر کار سازماني و ايدئولوژيکي بود؛ ولي در دهه 1970 حملات خشونت‌آميزي عليه منافع شاه، دولت وي و هم‌پيمانان غربي او انجام دادند. مجاهدين خلق پس از انقلاب فوريه 1979 به تروريسم ادامه داد. در سال‌هاي 1980 و 1981 رابطه مجاهدين خلق با صاحبان قدرت روزبه‌روز خصمانه‌تر و بار ديگر خشونت‌آميز شد.

سازمان مجاهدين خلق درسال 1981 ابتدا به پاريس گريخت و سپس در ژوئن 1986 به عراق و کمپ اشرف منتقل شد. رژيم عراق تحت حکومت صدام به آن‌ها زمين جهت احداث پايگاه داد و به تسليح نيروي مسلح مجاهدين خلق در عراق، ارتش آزاديبخش ملي، کمک کرد. نيروهاي مجاهدين خلق در خلال جنگ ايران و عراق در طرف عراق قرار گرفتند. آن‌ها مسئوليت حملات متعددي را در دهه 1990 و اوايل 2001 عليه اهداف ايراني در داخل و خارج از کشور برعهده گرفتند. مجاهدين خلق پس از حمله آمريکا به عراق در سال 2003 سلاح‌هاي خود را به نيروهاي آمريکايي در کمپ اشرف تحويل دادند.

موقعيت حقوقي يکي از مسائل کليدي نماينده محترم آيلزبري آقاي ليدينگتون است. تا جائيکه من مي‌دانم موضع دولت آمريکا اين است که اعضاي مجاهدين خلق در کمپ اشرف قرار است به‌عنوان افراد حفاظت‌شده به‌خاطر کنوانسيون چهارم ژنو شناخته شوند. موضع انگليس هم اين است که ازآنجائيکه کنوانسيون چهارم ژنو تا قبل از 28ژوئن2004 قابل اجرا بوده، طبقه‌بندي افراد تحت اين کنوانسيون بعد از اين تاريخ که پايان اشغال اين کشور است اجرايي نيست؛ البته اين به اين معني نيست که ساکنان کمپ اشرف تحت هيچ حفاظتي از سوي عراق و حقوق بين‌الملل نيستند.

ديدگاه ما اين است که ما طبق کنوانسيون ژنو از تاريخ 28ژوئن2004 دست از اشغال اين کشور برداشتيم. تعهدات ما به‌عنوان اشغالگر تا يک سال پس از اشغال تمام شده است. اين نکته را از اين جهت عرض مي‌کنم که اعضاي محترم با من درباره آن صحبت کردند. اين يک سال از 28ژوئن2004 آغاز مي‌شود.

ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی : 
 
آدرس پست الکترونیک : 
 
متن نظر :