ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

 ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

جریان شناسی نفاق

جریان شناسی نفاق

کتاب جریان شناسی نفاق به روایت تصویر

اظهارات نمایندگان پارلمان انگللیس

مجاهدين خلق چندان محبوبيتي در ايران و در بين اپوزيسيون ندارد

مجاهدين خلق يک سازمان تروريستي در انگليس است

کيم هاولز

 

پاتريک مرسر در تاريخ 18آوريل2006 از معاون وزيرخارجه آمريکا درباره وضعيت اعضاي مجاهدين خلق در کمپ اشرف پرسيد و دکتر هاولز گفت: براي مشخصکردن وضعيت بينالمللي ساکنان کمپ اشرف در عراق بايد وضعيت فردي آنها را درنظر گرفت. دولت انگليس نظري براي وضعيت بينالمللي هيچيک از افراد در کمپ اشرف ندارد. سازمان مجاهدين خلق يک سازمان تروريستي در انگليس است.

 

مجاهدين خلق چندان محبوبيتي در ايران و در بين اپوزيسيون ندارد

دکتر کيم هاولز در تاريخ 14مارس2007 گفت: ما قصد نداريم توافقي را درباره اعضاي مجاهدين خلق لغو کنيم. مجاهدين خلق طبق قانون تروريسم در سال 2000 به‌عنوان گروه تروريستي طبقه‌بندي شد. تبعيد خودخواسته اين گروه به عراق در دهه 1970 و حمايت آن از صدام حسين خصوصاً در دوران جنگ ايران و عراق به معني آن است که اين گروه چندان محبوبيتي در ايران و در بين اپوزيسيون ايران ندارد. ما قصد نداريم کسي را به دولت ايران تحويل دهيم. ما معتقديم که با آن‌ها بايد به‌شکل انساني رفتار کرد و حقوق انساني آن‌ها بايد رعايت شود. مطمئنم که اين‌گونه خواهد شد. همانطور که مي‌دانيد برخي از آن‌ها به ايران بازگشته‌اند.

 

مجاهدين خلق مسئول حملات خشونتآميزي است

برايان بينلي در تاريخ 31اکتبر2005 از معاون وزيرخارجه انگليس درباره احتمال خروج مجاهدين خلق از ليست گروه‌هاي تروريستي انگليس پرسيد و دکتر کيم هاولز درپاسخ گفت: ما چنين برنامه‌اي نداريم. مجاهدين خلق طبق قانون ضدتروريستي در سال 2000 در ليست تروريستي قرار دارد. اين گروه سابقه‌اي طولاني در تروريسم در ايران و ساير کشورها دارد و بنابر گفته‌هاي خود مسئول حملات خشونت‌آميزي است که منجر به کشتارهاي فراواني شده است. مجاهدين خلق در فهرست سازمان‌هاي تروريستي خارجي در آمريکا و فهرست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا قرار دارد و ما از اين استقبال مي‌کنيم.

 

ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی : 
 
آدرس پست الکترونیک : 
 
متن نظر :