ماهنامه راه نما http://www.rah-nama.ir/feed/ ماهنامه مطالعات سیاسی - نخستسن نشریه تخصصی تروریسم در کشور en-us مجاهدين خلق هيچ هدفي غير از ايجاد آشوب و وحشت در ايران ندارد http://www.rah-nama.ir/fa/content/987/مجاهدين خلق هيچ هدفي غير از ايجاد آشوب و وحشت در ايران ندارد تدي تايلور در تاريخ 24نوامبر2004 گفت- اميدوارم دولت انگليس هم درباره موضوعي که نگراني بسياري در ايران راه انداخته حرفي بزند. منظور من حفاظتي است که به اردوگاه‌هاي آموزشي تروريستي مجاهدين خلق در عراق دادهاند. من مي‌دانم که تانک‌ها و تسليحات سنگين آن‌ها از اين مکان منتقل شده است؛ دولت انگلستان مجاهدين خلق را به رسميت نمي‌شناسد http://www.rah-nama.ir/fa/content/986/دولت انگلستان مجاهدين خلق را به رسميت نمي‌شناسد ديويد مکلين در تاريخ 1مارس1999 از معاون وزير خارجه درخصوص کمک به شوراي ملي مقاومت و همچنين ارزيابي وي از اهداف و فعاليت‌هاي اين سازمان پرسيد. دريک فاچت درپاسخ گفت- دولت انگلستان شوراي ملي مقاومت ايران را که تحت کنترل سازمان مجاهدين است به رسميت نمي‌شناسد. مجاهدين خلق جوخه‌هاي مرگ صدام بودند http://www.rah-nama.ir/fa/content/985/مجاهدين خلق جوخه‌هاي مرگ صدام بودند بن والاس در 4مارس2009 گفت- براي حذف گروه تروريستي مجاهدين خلق از فهرست سازمان‌هاي تروريستي انگليس در داخل کشور فشارهايي بر روي ما بود. مجاهدين خلق از دهه 1970 فعاليت‌هاي تروريستي در داخل و خارج از ايران انجام داده است. مجاهدين خلق چندان محبوبيتي در ايران و در بين اپوزيسيون ندارد http://www.rah-nama.ir/fa/content/984/مجاهدين خلق چندان محبوبيتي در ايران و در بين اپوزيسيون ندارد دکتر کيم هاولز در تاريخ 14مارس2007 گفت- ما قصد نداريم توافقي را درباره اعضاي مجاهدين خلق لغو کنيم. مجاهدين خلق طبق قانون تروريسم در سال 2000 به‌عنوان گروه تروريستي طبقه‌بندي شد. برخي از ساکنان اشرف اسراي جنگ ايران و عراق هستند http://www.rah-nama.ir/fa/content/983/برخي از ساکنان اشرف اسراي جنگ ايران و عراق هستند هنکاک در تاريخ 1نوامبر2004 از معاون وزير خارجه انگليس درباره سازمان مجاهدين خلق پرسيد. بيل رامل در پاسخ گفت- وضعيت ساکنان کمپ اشرف تا 28 ژوئن موضوع مسئولان آمريکا بوده است. دولت موقت عراق اکنون مسئوليت اشرف را بر عهده دارد. نيروهاي آمريکايي با موافقت دولت موقت عراق به تأمين امنيت آنجا ادامه مي‌دهند. انگلستان از اعضاي مجاهدين خلق در اشرف حمايت نمي‌کند http://www.rah-nama.ir/fa/content/982/انگلستان از اعضاي مجاهدين خلق در اشرف حمايت نمي‌کند بيل ويگين درتاريخ 7فوريه2006 از وزير خارجه انگليس دربارۀ حمايت انگليس از اعضاي مجاهدين خلق در کمپ اشرف پرسيد و جک استراو در پاسخ گفت- متأسفانه بايد دوست گرامي را نااميد کنم؛ ادعاهاي مجاهدين خلق از درجۀ اعتبار ساقط است http://www.rah-nama.ir/fa/content/981/ادعاهاي مجاهدين خلق از درجۀ اعتبار ساقط است پيتر هاين در تاريخ 3مارس2000 در پاسخ به اظهارات تمپل موريس درخصوص ادعاهاي مجاهدين خلق مبني‌بر حضور مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و جعل اکاذيب اين گروه در اين خصوص گفت- من هم از تلاش‌هاي شوراي ملي مقاومت براي ادعاي تقلب در فرايند و نتيجه انتخابات اخير در ايران اطلاع داشتم. مجاهدين خلق اطلاعات نادرست دراختيار اعضاي مجلس مي‌گذارد http://www.rah-nama.ir/fa/content/980/مجاهدين خلق اطلاعات نادرست دراختيار اعضاي مجلس مي‌گذارد لرد فيليپس در تاريخ 25آوريل2001گفت- مجاهدين خلق اطلاعاتي را که غالباً نادرست است دراختيار اعضاي اين مجلس و ساير مجلس‌ها مي‌گذارد. مجاهدين خلق يک سازمان مارکسيستي‌لنينيستي است که از سوي صدام حسين حمايت مالي مي‌شود. ساکنان اشرف واجد شرايط پناهندگي نيستند http://www.rah-nama.ir/fa/content/979/ساکنان اشرف واجد شرايط پناهندگي نيستند لرد مالوک براون در تاريخ 20آوريل2009 گفت- مسئوليت حفظ امنيت و مديريت کمپ اشرف در تاريخ 1ژانويه2009 از آمريکا به عراق انتقال يافت. مقامات عراقي تا پيش از اين انتقال به آمريکا درباره تعهد به رفتار انساني و سلامت ساکنان کمپ اطمينان داده بودند. آمريکا هنوز در اين اردوگاه حضور مستشاري و نظارتي دارد. فعاليت‌هاي تروريستي مجاهدين خلق با ادعاهاي آن هم‌خواني ندارد http://www.rah-nama.ir/fa/content/978/فعاليت‌هاي تروريستي مجاهدين خلق با ادعاهاي آن هم‌خواني ندارد لرد بسام در تاريخ 27مارس2001 و در پي سخنان برخي از نمايندگان مجلس اعيان براي حذف برخي گروه‌ها ازقبيل مجاهدين خلق از فهرست گروه‌هاي تروريستي اين کشور گفت- صدام تروريست‌هاي مجاهدين خلق را آموزش مي‌دهد http://www.rah-nama.ir/fa/content/977/صدام تروريست‌هاي مجاهدين خلق را آموزش مي‌دهد بارونس نيکولسون در تاريخ 24سپتامبر2002 گفت- عراق قطعاً تهديدي براي امينت منطقه و جهان است. لازم به يادآوري است که طبق قطعنامه سازمان ملل، صدام حسين از يک دهه پيش از ايجاد پايگاه‌هاي آموزشي براي تروريست‌ها منع شده است؛ شش پايگاه نظامي عظيم در عراق در اختيار اين گروه بوده است http://www.rah-nama.ir/fa/content/976/شش پايگاه نظامي عظيم در عراق در اختيار اين گروه بوده است بارونس نيکولسون در تاريخ 3دسامبر2003 بااشاره به سقوط رژيم صدام در عراق گفت- سقوط صدام حسين همچنين پرده از تروريسم بين‌المللي در عراق برداشت. شوراي ملي مقاومت را يک سازمان تروريستي به نام مجاهدين خلق اداره مي‌کند http://www.rah-nama.ir/fa/content/975/شوراي ملي مقاومت را يک سازمان تروريستي به نام مجاهدين خلق اداره مي‌کند بارونس سيمونز در تاريخ 21آوريل1999 با اشاره به بيانيه‌اي ضدايراني که شوراي ملي مقاومت در پارلمان انگليس توزيع کرده گفت-