ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

 ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

جریان شناسی نفاق

جریان شناسی نفاق

کتاب جریان شناسی نفاق به روایت تصویر

اظهارات نمایندگان پارلمان انگللیس

تدي تايلور در تاريخ 24نوامبر2004 گفت: اميدوارم دولت انگليس هم درباره موضوعي که نگراني بسياري در ايران راه انداخته حرفي بزند. منظور من حفاظتي است که به اردوگاه‌هاي آموزشي تروريستي مجاهدين خلق در عراق دادهاند. من مي‌دانم که تانک‌ها و تسليحات سنگين آن‌ها از اين مکان منتقل شده است؛

ديويد مکلين در تاريخ 1مارس1999 از معاون وزير خارجه درخصوص کمک به شوراي ملي مقاومت و همچنين ارزيابي وي از اهداف و فعاليت‌هاي اين سازمان پرسيد. دريک فاچت درپاسخ گفت: دولت انگلستان شوراي ملي مقاومت ايران را که تحت کنترل سازمان مجاهدين است به رسميت نمي‌شناسد.

بن والاس در 4مارس2009 گفت: براي حذف گروه تروريستي مجاهدين خلق از فهرست سازمان‌هاي تروريستي انگليس در داخل کشور فشارهايي بر روي ما بود. مجاهدين خلق از دهه 1970 فعاليت‌هاي تروريستي در داخل و خارج از ايران انجام داده است.

دکتر کيم هاولز در تاريخ 14مارس2007 گفت: ما قصد نداريم توافقي را درباره اعضاي مجاهدين خلق لغو کنيم. مجاهدين خلق طبق قانون تروريسم در سال 2000 به‌عنوان گروه تروريستي طبقه‌بندي شد.

هنکاک در تاريخ 1نوامبر2004 از معاون وزير خارجه انگليس درباره سازمان مجاهدين خلق پرسيد. بيل رامل در پاسخ گفت: وضعيت ساکنان کمپ اشرف تا 28 ژوئن موضوع مسئولان آمريکا بوده است. دولت موقت عراق اکنون مسئوليت اشرف را بر عهده دارد. نيروهاي آمريکايي با موافقت دولت موقت عراق به تأمين امنيت آنجا ادامه مي‌دهند.

« قبلی 1 2 3 بعدی »