ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

 ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

جریان شناسی نفاق

جریان شناسی نفاق

کتاب جریان شناسی نفاق به روایت تصویر

اظهارات نمایندگان پارلمان انگللیس

بيل ويگين درتاريخ 7فوريه2006 از وزير خارجه انگليس دربارۀ حمايت انگليس از اعضاي مجاهدين خلق در کمپ اشرف پرسيد و جک استراو در پاسخ گفت: متأسفانه بايد دوست گرامي را نااميد کنم؛

پيتر هاين در تاريخ 3مارس2000 در پاسخ به اظهارات تمپل موريس درخصوص ادعاهاي مجاهدين خلق مبني‌بر حضور مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و جعل اکاذيب اين گروه در اين خصوص گفت: من هم از تلاش‌هاي شوراي ملي مقاومت براي ادعاي تقلب در فرايند و نتيجه انتخابات اخير در ايران اطلاع داشتم.

لرد فيليپس در تاريخ 25آوريل2001گفت: مجاهدين خلق اطلاعاتي را که غالباً نادرست است دراختيار اعضاي اين مجلس و ساير مجلس‌ها مي‌گذارد. مجاهدين خلق يک سازمان مارکسيستي‌لنينيستي است که از سوي صدام حسين حمايت مالي مي‌شود.

لرد مالوک براون در تاريخ 20آوريل2009 گفت: مسئوليت حفظ امنيت و مديريت کمپ اشرف در تاريخ 1ژانويه2009 از آمريکا به عراق انتقال يافت. مقامات عراقي تا پيش از اين انتقال به آمريکا درباره تعهد به رفتار انساني و سلامت ساکنان کمپ اطمينان داده بودند. آمريکا هنوز در اين اردوگاه حضور مستشاري و نظارتي دارد.

لرد بسام در تاريخ 27مارس2001 و در پي سخنان برخي از نمايندگان مجلس اعيان براي حذف برخي گروه‌ها ازقبيل مجاهدين خلق از فهرست گروه‌هاي تروريستي اين کشور گفت: